Det vi har skaffat hittills är en Dataprojektor som
kan användas i alla lokalerna.
I vår stora lokal kan vi projicera en bild på 500x300 cm.
Dessutom har vi några blädderblockställningar.

Villa Betel
Tivedsvägen 14
695 50 FINNERÖDJA
Telefon: 0705-870 175

Copyright © 2015 Villa Betel
All Rights Reserved.


Webmaster JS Dataservice