Villa Betel hette tidigare bara Betel och var gudstjänstlokal och
andligt hem för Betelförsamlinen i Finnerödja.
Denna församling bildades 1918 och redan från början diskuterade
de ett kyrkbygge i Finnerödja.
År 1931 inköptes en tomt i Finnerödja för 1 125:-
Byggmästare Johan Andersson i Dalen tog ansvar för bygget
och i april stod Betel klart och invigdes av
missionssekreterare John Magnusson.

historia

Sedan dess har det renoverats och byggts ut vid tre tillfällen,
1951, 1967 och 1975.
År 2000 anställde Betelförsamlingen och Missionsförsamlingen
samma pastor och 2003 blev de två församlingarna
Finnerödja Frikyrkoförsamling.
De valde att använda Missionskyrkan och kallade den
för Tallstigskyrkan.
Betel sålde man till Louise Grabe Neander som använde
kyrkan till ateljé och bostad.
Hon kostade på fastigheten med nytt tak och rustade
upp lägenheten etc.
Göran Johansson köpte huset 2011,
han använde huset även till utställningar.
Även Göran rustade upp Betel,
han har bland annat egenhändigt målat detta stora hus.
Det var Göran som kallade Betel för Villa Betel.
Valborgsmässoafton 2014 tog Ewa och Gunnar Mattsson
över Villa Betel och de har kostat på huset en ny
toalett med dusch och målat en del ytor..

Villa Betel
Tivedsvägen 14
695 50 FINNERÖDJA
Telefon: 0705-870 175

Copyright © 2015 Villa Betel
All Rights Reserved.


Webmaster JS Dataservice